Lidt praktisk omkring åbningstid og betaling

Mine forventninger til jer som forældre:

 • Respekt for, at jeg åbner mit hjem for jer og jeres børn.
 • Betaling til tiden.
 • Aflevering og afhentning til den aftalte tid.
 • Ærlighed og åben kommunikation.
 • At der ikke afleveres sygt eller utilpas barn.
 • At aftalen fra opstartsmødet ikke ændres uden at vi har talt om det.
 • At man accepterer mine regler i dagplejen og at det er et privat hjem.
 • At I bruger tid på indkøring i dagplejen, så alle får en god start.
 • At I husker, at jeres barn ligesom jer har brug for fridage.
 • At give besked dagen før og senest kl. 20, hvis jeres barn er klar til dagpleje efter sygdom.
 • At barnet har 1 feberfrit døgn efter sygdom og fremmøde i dagplejen.


Der kan søges søskenderabat og andet tilskud efter normale regler fra kommunen. Betaling for en måneds dagpleje er pr. 1/1-2023, kr: 2900,- Beløbet sættes ind på din konto sidste hverdag i måneden, der er betaling i 12 måneder.


Der er 2 måneders skriftlig opsigelse til den 1. i måneden. Opsigelsen sendes til kommunen af mig. Der kan ikke udmeldes med virkning i juli (med mindre barnet bliver 3 og overgår til børnehave).

Når et barn har været hos mig i 2 måneder, holder jeg en trivselssamtale.


Forsikring: Hvis dit barn forvolder skade på sig selv eller andre, skal din egen ansvars forsikring dække.