Dorthes pasningsordning i Fredericia

Jeg hedder Dorthe,gift med Peter sammen har vi 3 børn - alle voksne og udeboende 

 

Jeg har været dagplejer i 24 år. Jeg bor på Egeskovvej, du er velkommen til at ringe på tlf: 28791574  hvis du har spørgsmål eller er interesseret i en plads til dit barn.Du er også velkommen til at sende en mail  d.hedemand@gmail.com

Pasningsordningen er en del af frit valgs ordningen.
Den private dagplejer og forældrene "vælger" hinanden.
Den private dagplejer får ikke tildelt børn fra kommunen.
En privat dagplejer er godkendt af kommunen til at passe op til 5 børn i sit eget hjem.
Hjemmet er sikkerhedsgodkendt af kommunen.
Kommunen fører tilsyn med dagplejehjemmet med både anmeldte og uanmeldte besøg.
Der ydes søskende rabat og økonomisk friplads som i kommunal pasningI privatdagpleje er samarbejdet mellem forældre og dagplejer YDERST vigtig,derfor  skal fortrolighed,gensidig respekt og ærlighed være en helt naturlig ting mellem os.
Private dagplejere er IKKE tilknyttet en gæsteplejeordning
Dette er en fordel for barnet,da det ikke risikerer at skulle passes af skiftende personer i ukendte omgivelser,eller forholde sig til nye børn hver uge.Derimod skal i som forældre selv sørge for en anden pasningsmulighed i de tilfælde hvor dagplejen er lukket pga,ferie,helligdage eller sygdom.

Vi holder vinter ferie 14 dg hvert år  dette varsles i god tid så i har mulighed for at finde en løsning.

PGA.PERSONDATA LOVEN VIL DER IKKE VÆRE BILLEDER PÅ HJEMMESIDEN !!!